V A D   Ä R    A D V A N D C E D    G U E S T B O O K    C O D E ?

AGCode är en variant av HTML-taggar som du kanske redan är bekant med. Enkelt sagt gör det att du kan lägga till stil eller funktion i ett meddelande som normalt skulle behöva HTML. Du kan använda AGCode även om HTML inte är tillåtet i gästboken. Du vill kanske använda AGCode i stället för HTML, även om HTML är tillåtet i gästboken, eftersom det är både enklare och säkrare att använda (felaktig kod leder inte till lika mycket problem).

Nuvarande AGCodes:

URL Hyperlänkning
Om AGCode är tillåtet, behöver du inte längre använda [URL] för att skapa en länk. Skriv den kompletta URL:en på något av följande sätt och länken kommer att skapas automatiskt:
 • http://www.dinURL.com
 • www.dinURL.com

  Lägg märke till att du antingen kan skriva http://www.dinURL.com eller korta ned till endast www.dinURL.com (eller motsvarande). Om adressen inte börjar med "www", måste du använda hela "http://" adressen. Du kan också använda https och ftp URL prefix i auto-link mode (när AGCode är PÅ).

 • Du kan också använda "sanna" hyperlänkar genom att använda [url] kod. Använd följande format:

  [url=http://www.proxy2.de]hyperlänk[/url]


 • Den gamla [URL] koden kommer fortfarande att fungera, som beskrivs nedan. Inneslut länken som visas nedan (AGCode visas med röd text ).

  [url]http://www.proxy2.de[/url]

  I exemplen ovan genererar AGCode automatiskt en hyperlänk till den URL som finns innesluten. Koden gör också så att länken öppnas i ett nytt fönster. Notera att "http://" delen av din URL är helt valfri. I det andra exemplet ovan kommer din URL att hyperlänka texten till den URL du anger efter lika med -tecknet. Notera också att du INTE ska använda situationstecken i URL-taggen.

E-mail-länkar
För att lägga in en hyperlänkad epostadress i ditt meddelande, inneslut adressen så som visas i följande exempel (AGCode visas med röd text).

[email]webmaster@proxy2.de[/email]

I exemplet ovan genererar AGCode automatiskt en hyperlänk till den epstadress som är innesluten.

Fet och kursiv stil

Du kan skriva fet text och/eller kursiv text genom att innesluta din text med [b] [/b] eller [i] [/i] taggar.

Hej, [b]John[/b]

Hej, [i]Maria[i]
Lägga till bilder
För att lägga till en bild i ditt meddelande, inneslut URL:en till din bild så som visas i exemplet nedan (AGCode visas med röd text).

[img]http://www.yourURL.com/image/logo.gif[/img]

I exemplet ovan gör AGCode så att bilden automatiskt syns i ditt meddelande. Notera: "http://" delen av din URL MÅSTE ANGES för [img] koden.

Använd Flash
Att använda FLASH inom din meddelande, är bara att inpacka URL av FLASH fil som visas i följande exempel (AG Kod är i röd).

[flash]http://www.yourURL.com/image/funny.swf[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/watch?v=pz0XNGJ-ep8[/flash]

I exempel ovan, AGCode automatiskt gör FLASH synlig i din meddelande.  Notera: the "http://" är en del av URL och är NÖDVÄNDIG för [flash] koden.

Att notera
Du får inte använda både HTML och AGCode för att utföra samma funktion. Notera också att AGCode inte är case-sensitive (Du kan alltså skriva antingen [URL] eller[url]).

Felaktigt AGCode användande:
[url] www.proxy2.de [/url] - skriv inte mellanrum mellan koden och texten du vill använda koden på.

[email]webmaster@proxy2.de[email] - slutdelen av koden måste innehålla en framåtlutad slash ([/email])

Översättning till Svenska

Bijeljina.se TEAM ©