STYRELSEN 2010
 

Klicka på bilden för att e-posta till personen.


Ordförande:
Markus Johansson

Kassör:
Anders Sahlbom
 
Sekreterare:
Marita Johansson

 Vice Ordförande:
Tomas Fredman

Ledamot:
Klas Johansson


Suppleant:
 Kristina Wilsson


Suppleant:
Sievert Rölvåg


Valberedningen:
Rickard Johansson
       

Valberedningen:
Fredrik Hoffmann

Revisor:
Liselott Lind